Stichting Noordzeeboerderij start test zeewier voor Scheveningen

2016-10-01

Anderhalf jaar geleden oogstte de Stichting Noordzeeboerderij de eerste kilo’s zeewier geteeld op de Noordzee. Als bewijs dat ook de ruige Noordzee geschikt is voor zeewierteelt. Aanstaande dinsdag start het vervolg 15 kilometer uit de kust van Scheveningen. Dit moet de opstap vormen voor zeewierteelt op zee, in het bijzonder in windmolenparken. Er komen immers meer dan 10 windmolenparken voor de Nederlandse kust. Een unieke kans voor zilte akkerbouw tussen de windmolens. 

Zeewier en wind

Zeewier is een veelzijdig ‘gewas’ dat geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water of meststoffen. Het is milieuvriendelijk, voedzaam én kent tal van toepassingen. Van smakelijk ingrediënt in soepen en salades tot grondstof voor bioplastics en textiel. Nu al worden wieren geteeld in de Oosterschelde en op Texel. Iedere maand komen er initiatieven bij. De Stichting Noordzeeboerderij ziet vooral kansen met zeewierteelt binnen windparken; akkerbouw op zee dus. Dat sluit perfect aan bij de ontwikkeling dat er mogelijk 1000km2 aan windparken wordt aangelegd voor de Nederlandse kust. Die ruimte kan dan multifunctioneel gebruikt worden volgens Koen van Swam van Stichting Noordzeeboerderij: “De vraag naar gezonde en plantaardige voedsel- en grondstofbronnen neemt enorm toe. Het liefst lokaal geproduceerd en waar het kan multifunctioneel. Zeewierteelt wordt een belangrijke bouwsteen van de circulaire economie.”

Demonstraties op zee

Op 4 oktober wordt een prototype onthuld in de haven van Scheveningen. Met de Proefboerderij Scheveningen zullen diverse demonstraties en testen worden uitgevoerd. Er wordt gestart met kwaliteitstesten op zee om vervolgens de opschaalbare teeltmodule te testen. Uiteindelijk wil de stichting graag een demonstratie uitvoeren bij een windmolenpark. De stichting beoogt hiermee andere partijen te interesseren zeewier te gaan telen op de Noordzee. Daartoe zijn ook zeeboeren nodig om dit groter te maken. De stichting is gaarne bereid kennis te delen. 

Nederland als zeewierkoploper

“Nederland heeft een naam hoog te houden waar het gaat om productie, verwerking en logistiek van voedsel en grondstoffen. Ook zijn we wereldwijd bekend met onze iconische waterprojecten”, vertelt Van Swam. “Zeewierboerderijen op open zee en tussen windmolens zijn een logische, volgende stap.” Om de nodige kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende sectoren te stimuleren startte de Stichting Noordzeeboerderij in 2014 het Zeewierplatform. Dwars door de keten heen hebben kleinschalige initiatieven, gerenommeerde bedrijven en de belangrijkste kennisinstellingen zich verzameld om een volwaardige zeewiersector te realiseren. Het platform telt inmiddels 50 organisaties en bedrijven.

Kans voor lokale bedrijvigheid

De zeewiersector staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Maar lokale partijen zijn positief over de kansen. Het Scheveningse initiatief krijgt veel lokale support. Ook voor de demonstraties op zee is veel interesse. Inmiddels ondersteunen de Rabobank Regio Den Haag en Gemeente Den Haag de Stichting Noordzeeboerderij. En werken er tal van lokale ondernemers mee. “De haven van Scheveningen is uitermate interessant voor innovatieve bedrijvigheid. Zeewierteelt past daar goed bij. En hopelijk kan deze Proefboerderij bijdragen aan werkgelegenheid in de toekomst”, vertelt Wethouder Karsten Klein van de Gemeente Den Haag.