Zeewier voor Scheveningen groeit!

2017-02-22

Vijftien kilometer uit de kust van Scheveningen werd vorig jaar oktober tachtig meter lijn met zeewierzaad te water gelaten. Het betreft een demonstratie om de schaalbaarheid van offshore zeewierteelt aan te tonen. Het initiatief wordt gesteund door de Gemeente Den Haag en het Innovatiefonds van de Rabobank Regio Den Haag.

De demonstratie ‘Zeewier voor Scheveningen’ bestaat uit twee delen: enerzijds onderzoek naar de kwaliteit van het zeewier – dit gebeurt met de Spoetnik-module, anderzijds om de schaalbaarheid te demonstreren met de 25 meter lange SMAC-module. Als uitkomsten van de demo’s willen we beter inzicht krijgen in de businesscase en gaan we een ondernemer interesseren voor de rol van offshore zeewier-ondernemer. In de toekomst kunnen SMAC-modules ook geplaatst worden tussen een van de windparken voor de Nederlandse kust, als duurzame vorm van akkerbouw op zee.

Proefboerderij Scheveningen

Het jonge wier heeft inmiddels hevige stormen doorstaan en gedijt goed in het Hollandse water. Woensdag 15 februari was de 3e inspectietocht. Samen met Rederij Vrolijk voeren wij uit richting Proefboerderij Scheveningen om de demonstratie te inspecteren. Een spannend moment omdat we snel antwoord zouden krijgen op belangrijke vragen: Hoe staat het met de installatie? Is het wier überhaupt nog aanwezig? En zo ja: is het  jonge wier sinds de inspectie van december nog gegroeid?

Met trots kunnen we melden dat de SMAC-module zich kranig weert en het wier zich uitstekend ontwikkeld. Van enkele millimeters in oktober is het suikerwier gegroeid naar stroken van meer dan 40 centimeter. Het zeewier ziet er prachtig uit: gaaf, glanzend en egaal van kleur. Deze tussenstand en het vooruitzicht dat het wier nog ruim twee maanden mag groeien in een omgeving die steeds gunstiger wordt (temperatuur en golven), maakt ons erg nieuwsgierig naar het eindresultaat . De verwachting is dat er 2 á 3 kilo zeewier per meter aan de lijn van de SMAC-module zal groeien.

Oogst: kwaliteit, veiligheid en markt

Medio april zal de oogst plaatsvinden. Daarna gaat een belangrijk deel van de opbrengst naar kennisinstellingen aangesloten bij het Zeewierplatform, die het zullen testen op kwaliteit en veiligheid. Voor de overige kilo’s zeewier wordt gekeken hoe deze beschikbaar gesteld worden aan de leden van het zeewierplatform. Zij kunnen dan bijvoorbeeld kijken naar mogelijkheden om het te verwerken en in de markt te zetten. Met de uitkomsten van deze activiteiten kunnen we een businesscase verder vormgeven.

Zeewier zoekt ondernemer

Momenteel wordt er druk gekeken naar een vervolg van de demonstratie. Proefboerderij Scheveningen wordt beschikbaar gesteld door Stichting Noordzeeboerderij voor onderzoek en opschaling. We zijn nu actief aan het kijken naar partijen die hierbij een rol kunnen spelen. Het zeewierzaad, de installatie en locatie zijn beschikbaar. Ook kan er aansluiting met de (consumenten)markt gemaakt worden door samenwerking met leden van het Zeewierplatform. De zeewier-ondernemer die de boerderij beheert is vooralsnog de ‘missing link’. Deze stap naar teelt in open zee sluit goed aan bij teeltintiatieven zoals Seaweed Harvest Holland in de Oosterschelde en Salga Seaweeds op het Amsterdam Science Park. In de toekomst komt er een areaal van zo’n 1.000km2 beschikbaar tussen windparken. Zeewierteelt combineren met duurzame energie vormt een mooi toekomstperspectief. Mocht u interesse hebben in de verdere ontwikkeling of kent u een bedrijf dat hier een rol in kan spelen? Dan kunt u dit altijd melden via info@noordzeeboerderij.nl.