Windparken op Noordzee worden multifunctioneel met duurzaam zeewier

2017-11-07

Vanaf medio november verkent een publiek-privaat consortium de mogelijkheid om zeewierteelt te combineren met offshore windenergie. Met een toenemende vraag naar duurzame voedselproductie en de uitrol van windenergie op zee ligt er met zeewierboerderijen binnen windparken een bijzondere kans voor de BV Nederland. Tijdens de internationale zeewierconferentie ‘Seagriculture’ in de haven van Scheveningen werden de plannen gepresenteerd door Stichting Noordzeeboerderij, Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rabobank Regio Den Haag en Rederij Van der Zwan & Zn
 De zeewiersector groeit

Sinds een jaar of vijf is de Nederlandse zeewiersector gegroeid van enkele pioniers in de Oosterschelde en Texel naar een brede ontwikkeling met uitlopende, smakelijke, producten (thee, kruiden, pasta, etc) in speciaalzaken en supermarkten. Vanaf 2014 is de Stichting Noordzeeboerderij actief om de duurzame zeewiersector in Nederland te ontwikkelen met teelt op land, in beschutte gebieden en op de Noordzee. Inmiddels telt hun Zeewierplatform meer dan 70 organisaties uit de agrifood, maritieme en energie sector. Naast kennisdeling rondom voedselveiligheid en consumentenacceptatie voert de Stichting samen met leden ook demonstraties uit op open zee, op de Proefboerderij Scheveningen zo’n 15 kilometer uit de kust.
 
Duurzaam medegebruik: wind & wier
Tussen 2014 en 2017 heeft de Nederlandse zeewiersector door middel van pilots succesvolle stappen gezet naar een zeewierteeltconcept voor de Noordzee. Op de Proefboerderij Scheveningen is afgelopen voorjaar schoon suikerwier geoogst, geschikt voor commercieel gebruik. Binnen het aangekondigde project wordt een pilot uitgevoerd met twee modules van ieder 1000 meter zeewierlijn uitgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar kwaliteit, veiligheid en milieu-impact. Dit jaar is er een test buiten een windpark en, naar verwachting,  volgend jaar in een nader te bepalen windpark op de Noordzee. Waarbij de haven van Scheveningen als uitvalsbasis wordt gebruikt. De rol van de Stichting Noordzeeboerderij is om de sector in beweging te krijgen, de bedrijven kunnen het daarna oppakken. Zowel de Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland als Gemeente Den Haag zijn betrokken bij het initiatief. Ook wordt het project gesteund door het Innovatiefonds van de Rabobank Regio Den Haag. Diverse windparkeigenaren kijken mee met het project.
 
Binnen 4 jaar
In een periode van 4 jaar wil de Stichting werken aan akkerbouw tussen de windmolens op zee met commerciële kansen voor private partijen die bijvoorbeeld een rol zien als zeewierproducent, verwerker of maritieme dienstverlener. Ook zijn er mogelijkheden voor de visserij en wordt er gezocht naar aansluiting met regionale clusters zoals het Westland en Leiden BioScience Park. Op die manier gaan economische ontwikkeling en maatschappelijke impact hand in hand. Het totale 4-jarige opschalingstraject met pilots in offshore windmolenparken en verdere professionalisering van de zeewierketen zal minimaal vier miljoen euro  bedragen. Het eerste jaar hiervan is vandaag gestart met een totaal budget van zo'n driehonderdduizend euro, daarnaast wordt er samen met partners hard gewerkt aan het vastleggen van funding voor de opvolgende 3 jaren.