Meer melk, minder methaan!? Kansen en belemmeringen voor zeewier als veevoeder(additief)

2018-04-18

Op 22 maart kwamen meer dan zeventig leden van het Zeewierplatform en genodigden samen ter gelegenheid van de workshop ‘zeewier als veevoeder’. Afgelopen tijd kreeg dit onderwerp volop aandacht via media en werd zeewier als veevoeder additief in verband gebracht met melkproductieverhoging, antibioticareductie en methaanreductie. Veel belovend, maar wondermiddelen bestaan niet. Daarom kwamen genodigden Gert van Duinkerken, Hoofd Animal Nutrition bij Wageningen Livestock Research en Jehannes Fopma, melkveehouder en veevoeradviseur vertellen over hun inzichten met betrekking tot de kansen en belemmeringen voor zeewier als veervoer additief.

Beide gaven vanuit hun eigen perspectief (wetenschappelijk en praktisch) inzicht in de resultaten van zeewier in veevoer. Daaruit kwamen de volgende conclusies naar voren:

  • Zeewier is potentieel een belangrijk component in voedsel en veevoer 
  • Europa is voor slechts 42\% zelfvoorzienend in eiwitten 
  • Mogelijkheden voor mariene eiwitten zijn onderbenut. Daarmee laat Nederland een grote kans liggen: hectare zeewier levert in potentie meer eiwitten op dan hectare soja
  • De toepasbaarheid van zeewier als diervoeding om de methaan emissie van runderen te reduceren wordt onderzocht door onder andere LTO Noord en WUR
  • Uit de praktijk: zeewierkoeien (koeien met zeewier als veevoer) hebben een lager celgetal (celgetal is een indicatie voor uiergezondheid, hoe lager het celgetal hoe gezonder), minder last van mastitis, een beter vetzuur patroon, hogere vruchtbaarheid, hogere voedsel efficiëntie en meer melk per koe (1,45 liter)
  • Potentieel positief effect koeien kan een omzetvergroting van €10.000 opleveren voor melkveehouderijen

Zeewier als veevoer zit vol kansen richting een duurzame en circulaire toekomst. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het vergroten van de Nederlandse onafhankelijkheid in eiwitproductie, reductie van methaanuitstoot en verhoging van dierenwelzijn. Om deze kansen te benutten is het van belang dat publieke en private organisaties (blijven) samenwerken in onderzoek maar ook de praktische implementatie. Bijvoorbeeld door bevindingen uit het veld te verifiëren middels wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Koen van Swam.